راهنمای سایت

در این قسمت میتوانید با مشاهده کلیپ های آموزشی با امکانات جوکاخ آشنا شوید.

ثبت نام

نحوه ثبت نام در جوکاخ 6-98

خرید اشتراک

نحوه خرید اشتراک 6-98

دستیار هوشمند

آشنائی با عملکرد دستیار هوشمند

ثبت درخواست

نحوه ثبت درخواست در جوکاخ

جستجوی پیشرفته

آشنائی با عملکرد جستجوی پیشرفته

برای کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر، بخش مربوطه را انتخاب کنید: