عرضه آپارتمان های جدید

عرضه آپارتمان های جدید در بازار مسکن پایتخت

عرضه آپارتمان های جدید در بازار مسکن پایتخت

بازار مسکن در آخرین ماه از فصل بهار شاهد پررنگ شدن حضور یک گروه خاص از فروشندگان بازار ملک است. بررسی تازه ‌ترین آپارتمان‌ های فایل شده نزد بنگاه‌ های ملکی نشان می‌دهد اغلب این آپارتمان‌ها کهنه ساز و ....

دوشنبه، 26 خرداد ماه 1399 386 بازدید