رشد قیمت مسکن

رشد قیمت مسکن بنابر آمار بانک مرکزی

رشد قیمت مسکن بنابر آمار بانک مرکزی

بانک مرکزی گزارش تحول های قیمت بازار مسکن تهران در اولین ماه از فصل زمستان را منتشر کرد. این مقاله برگرفته از اخبار مسکن می باشد و به طور کلی به بررسی رشد قیمت مسکن در تهران ...

سه شنبه، 8 بهمن ماه 1398 115 بازدید