بازار مسکن در منطقه مرکزی تهران

وضعیت بازار مسکن در منطقه مرکزی تهران

وضعیت بازار مسکن در منطقه مرکزی تهران

بازار معاملات مسکن در مرکزی ‌ترین منطقه شهر تهران هم ‌اکنون با تعداد قابل توجهی از فایل‌ های مناسب برای خرید از سوی متقاضیان تبدیل به احسن و برخی خانه ‌اولی‌ ها مواجه است. تحقیقات میدانی جوکاخ از تازه‌ ترین شرایط بازار معاملات مسکن در منطقه ۶ شهر تهران که ...

دوشنبه، 19 خرداد ماه 1399 396 بازدید