قیمت های پیشنهادی بازار اجاره مسکن

 با افت محسوس دما در بازار معاملات اجاره مسکن به دلیل کاهش تقاضا برای جا به جایی در این بازار ناشی از قرار گرفتن در فصل زمستان، نرخ‌های پیشنهادی اعلامی از سوی موجران برای اجاره مسکن نسبت به ماه های قبل به طور نسبی تعدیل شده است.

حجم عرضه فایل به بازار اجاره مسکن بیشتر از تقاضا برای این واحدها است و همین موضوع موجب شده است موجران برای جلوگیری از خالی ماندن واحدهای خود در شرایط تعیین شده برای اجاره مسکن خود، کمی انعطاف پذیر شوند. این انعطاف همچنان خود را در شکل تخفیف‌ در نرخ پیشنهادی برای اجاره برخی واحدها از یک سو و قابل تبدیل بودن شرایط پرداخت اجاره بها از سوی دیگر نشان می‌دهد.

در طی روزهای گذشته معاملات مسکن برای اجاره و خرید آپارتمان در تهران نشان میدهد که قیمت اجاره افزایش داشته است حتی تعداد فایل های عرضه شده به بازار اجاره با شرایط رهن کامل نسبت به هفته های گذشته افزایش یافته است به خصوص این موضوع در میان آپارتمان هایی با متراژ بالا و یا آپارتمان هایی با متراژ پایین به چشم میخورد. همچنین در میان بازار آپارتمان هایی با متراز متوسط، یه خصوصآپارتمان های نوساز با متراژ متوسط قیمت اجاره آپارتمان در تهران افزایش یافته است.

اگر که مایل هستید تا از قیمت اجاره آپارتمان های کلانشهر تهران مطلع شوید به جدول، در ادامه مقاله نگاهی بی‌اندازید.

قیمت های پیشنهادی بازار اجاره مسکن