اخبار مربوط به بازار خرید و فروش ملک

بررسی ها نشان میدهد که در روز های آخر عمده فایل‌های آپارتمان پربازدید در بازار مسکن مربوط به مناطق مصرفی و آپارتمان‌ها با متراژ زیر 100 مترمربع بوده است و تنوع فایل‌ها در این گروه از معاملات بازار مسکن قابل توجه بوده است. 

به عبارت دیگر نه تنها در این بخش از بازار مسکن واحد های مسکونی با متراژ کمتر از 100 مترمربع کمبودی وجود ندارد بلکه نسبت به تقاضای موثر و مصمم خرید در بازار بیشتر بوده است .

از طرفی تعداد فایل ها با قیمت مناسب برای خرید از سوی متقاضیان در این گروه از واحدهای مسکونی بیش از سایر بازه‌های متراژی است. به عبارت دیگر تعداد فایل های فروش مسکن در بازار واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع که با قیمت متعارف به بازار عرضه شده‌اند.

در روزهای اخیر بیش از فایل‌های قیمت مناسب عرضه شده به بازار فروش آپارتمان‌های بزرگ‌ متراژ با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع است و روند تعدیل قیمت در بازار آپارتمان‌های کوچک‌ متراژ و میان‌ متراژ با سرعت بیشتری نسبت به واحدهای مسکونی بزرگ‌ متراژ ادامه یافته است. همچنین واسطه‌های بازار معاملات مسکن از افزایش تعداد مراجعه متقاضیان خرید خانه به بازار در روزهای اخیر خبر می‌دهند.

برخی از تازه ترین فایل‌های فروش خانه در تهران 

1. محله : پونک، مخبری

متراژ: 48

سن بنا: 15

قیمت هرمترمربع: 20 میلیون

2. محله : تهران پارس، بلوار پروین

متراژ: 50

سن بنا: 16

قیمت هرمترمربع: 12.700000 میلیون

3. محله : بلوار مرزداران، اطاعتی جنوبی

متراژ: 74

سن بنا: 4

قیمت هرمترمربع: 22 میلیون

4. محله : امیرآباد، کارگر شمالی

متراژ: 70

سن بنا: 20

قیمت هرمترمربع: 15.428000میلیون

5. محله : بلوار مرزداران، خیابان بهار

متراژ: 90

سن بنا: 9

قیمت هرمترمربع: 22.200000 میلیون