ملک کلنگی چیست ؟عوامل موثر در تعیین قیمت ملک کلنگی  چیست؟

به چه ملکی، ملک کلنگی میگویند؟

با افزایش سن ساختمان ، کیفیت و سطح بهره برداری از ملک به مرور کم و فرسودگی بنا بیشتر میشود تا زمانیکه سن بنا از محدوده مشخصی تجاوز میکند که هم بر قیمت ملک تاثیر میگذارد و هم سکونت و کار در ساختمان را دشوار میکند.در اصطلاح  به اینگونه املاک ، کلنگی میگویند و به طور کلی یعنی خانه ای که قابلیت سکونت ندارد ( عمر مفیدساختمان تمام شده ) و فقط ارزش زمین در نظر گرفته میشود.

ابعاد ملک کلنگی

باید بدانیم برای یک زمین 200 متر مربعی اجازه ساخت 4 طبقه مسکونی روی پیلوت یا پارکینگ را می دهند به شرطی که بتوانیم پارکینگ به تعداد واحد ها تامین کنیم. و همچنین این را هم باید بدانیم در منطقه پاسداران به ازای هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ باید تامین شود و پارکینگ مزاحم را هم قبول نمی کنند و خرید پارکینگ از شهرداری هم نداریم و در این منطقه نمی شود. 
زمینی که ابعاد آن 10*20 است تعداد بیشتری پارکینگ نسبت به زمینی که ابعاد آن 8*25 است تامین می کند اولی حدود 4 تا 5 واحد پارکینگ تامین می کند و دیگری 3 تا پارکینگ تامین می کند. 

جهت گیری ملک به طور کلی

خانه جنوبی:  خانه های جنوبی ممکن است حیاط داشته باشند، اما شما هنگام ورود از همان ابتدا وارد ساختمان و راهرو می شوید و اگر حیاطی هم وجود داشته باشند، پشت ساختمان قرار گرفته است و همچنین این خانه ها در جنوب گذرگاه قرار گرفته اند.

خانه شمالی:  خانه های شمالی دارای حیاط هستند. به طوری که شما هنگام ورود به ساختمان، ابتدا وارد حیاط شده و بعد داخل ساختمان می شوید و همچنین این خانه ها در شمال گذرگاه قرار گرفته اند.

موقعیت جهت گیری ملک کلنگی

موقعیت جهت گیری ملک کلنگی تاثیر به سزایی در متراژ زیر بنای ساختمان دارد. به این صورت که اگر ملک مورد نظر شمالی ساخته شده باشد مساحتی در حدودبیش از 5 درصد زمین برای نورگیر در نظر گرفته می شود. یعنی در یک زمین 200 متریِ شمالی، بیش از 11 متر آن به ساخت نورگیر اختصاص داده می شود که این باعث می شود این زمین در هر طبقه 12 متر مربع کمتر از زمین جنوبی داشته باشد. با توجه به این مسئله، در ساخت و ساز، متراژ مفید یک زمین جنوبی بیشتر از زمین شمالی است.

عوامل موثر در تعیین قیمت ملک کلنگی 

بررسی در مسیر بودن یا نبودن طرح‌های عمرانی (میزان عقب‌نشینی و اصلاحی احتمالی)

مطابقت مشخصات ثبتی ملک ابعاد و مساحت با مشخصات محل معرفی‌شده

گذرهای مجاور ملک و راه‌های دسترسی (چند بر بودن ملک)

امکان تغییر کاربری ملک توسط مراجع ذیصلاح

عرض ‌گذر ورودی اصلی ملک

وضعیت جانمایی عرصه نسبت به محدوده شهر

احراز مالکیت

کاربری ملک، بسته به نوع کاربری شهری که ملک دارد، ارزش آن متغیر است

مناسب بودن جانمایی، موقعیت ملک نسبت به معابر و جهات اربعه

ابعاد و اندازه ملک، خصوصاً اندازه ضلع متصل به گذر (بر ملک)