وظایف مشاور املاک

مشاور املاکی کار پر زحمت و استرسی است و مشاور املاک یک فرد مورد اطمینان بین طرفین معامله است که دو طرف، ملک یا اسناد خود را در اختیار او قرار می دهند و برای خرید و فروش ملک خود به مشاوره های یک شخص متخصص نیاز دارند و اگر این شخص قابل اعتماد نباشد دو طرف ضررهای زیادی متحمل می شوند.

بخشی از وظایفی که یک مشاور املاک انجام می دهد:

 • بررسی صحیح جزئیات یک ملک
 • تنظیم شرایط قرارداد
 • انتشار مطالب و بروزرسانی سایت املاک
 • تنظیم فهرستی از موارد در دست برای ارائه به مشتریان
 • مقایسه شرایط املاک با یکدیگر و دسته بندی آن ها از نظر قیمت و موقعیت
 • مشاوره و همکاری با فروشنده یا اجاره دهنده برای قیمت گذاری و بررسی شرایط معامله
 • تهیه عکس های مناسب برای اگهی و تبلیغات ملک
 • راهنمایی فروشندگان برای رفع معایب ملک یا مشکلات احتمالی
 • مذاکره و مشاوره برای قیمت نهایی با خریداران و فروشنده ها و ثبت مبلغ نهایی
 • مشاوره و کمک به خریدار یا اجاره گیرنده برای پیدا کردن ملک یا خانه دلخواه و مطابق با بودجه مشتریان
 • قرار دادن ملک مورد نظر در فهرست قابل ارائه یا بصورت آنلاین در وب سایت ها
 • بازاریابی و تبلیغات بصورت حضوری یا اینترنتی
 • هماهنگی با صاحبان ملک و همراهی مشتریان برای بازدید
 • برقراری جلسه قرارداد و تنظیم قرارداد
 • انتقال بخشی از مبلغ از خریداران به فروشنده ها به عنوان بیعانه
 • برداشتن ملک فروش رفته از فهرست ارائه شده

اینها فقط بخشی از وظایف مربوط به مشاورین املاک میباشد.